Mange er bekymret for barna

En ny undersøkelse viser at mange i befolkningen er bekymret for barn i sårbare livssituasjoner.

500 000 nordmenn kjenner til familier med så dårlig råd at gratis mat er kjærkomment. 

Barnebursdager er spesielt sårbare. Det finnes faktisk familier i Norge som rett og slett ikke har råd til å ha selskap når barna fyller år. 

Når en ikke får endene til å møtes, må det aller mest nødvendige prioriteres. 

Seks av ti nordmenn er bekymret for at barn i familier med veldig dårlig råd står dårlig rustet til å delta i fritidsaktiviteter. Dermed går de glipp av en viktig arena hvor de kan treffe andre og få mulighet til å utvikle viktige ferdigheter.

Tallene er hentet fra en undersøkelse utført av Kantar (2022) på oppdrag av Sanitetskvinnene.

Sanitetskvinnene har lang erfaring med å bistå de i lokalsamfunnet som trenger hjelp.

I år er det forventet mange flyktninger fra Ukraina som trenger støtte.  

Frivillige sanitetskvinner i Drammen har allerede fanget opp behovet blant de nyankomne flyktningene fra Ukraina. En av de frivillige er Siri Røsbak Glosli.

– Jeg møtte en mor som akkurat var kommet med datteren sin på 6 år. Hun hadde kun med seg håndbagasje.

Hun fikk en pose med matvarerer som vi deler ut i samarbeid med Orkla. Et av produktene var Havrefras. Da de pakket opp varene og datteren fikk se pakken, kunne hun så glad fortelle at dette var det aller beste hun visste til frokost.

Varene er så mye mer enn mat. Det viser at noen bryr seg, legger hun til. 

Får konsekvenser

Bekymringen i befolkningen er høyst reell. Det handler om at barna faller utenfor, noe som kan få alvorlige konsekvenser senere i livet, sier Elisabeth Dahl Hansen.

Hun har jobbet med sårbare barn i Norge i 15 år og registrerer nå en enorm pågang av søknader om økonomisk støtte hos Sanitetskvinnene. 

– Vi har fanget opp et behov som er større enn noen gang. På det meste fikk vi inn 40 søknader på én dag. En av dem var fra en familie der den yngste ba om penger til en gave til søsteren sin.

Søsteren slet på skolen og med venner og trengte enn oppmuntring på bursdagen. Moren hadde ikke penger til en slik utgift, sier Dahl Hansen. 

Stor pågang

Ferske tall fra SSB viser at det fortsatt dreier seg om rundt 115 000 barn. 

Sanitetskvinnene opplever en markant økning i henvendelser om hjelp. Det er behov for støtte til gaver, mat, klær og utstyr til aktiviteter eller skole. Støtten gis alltid gjennom det profesjonelle hjelpeapparatet som barnevernet, skolehelsetjenesten osv. 

 

 

 

Overføres fra foreldre til barn

Det å leve i fattigdom som barn kan ha konsekvenser for situasjonen her og nå, men også for fremtidige muligheter. Barn som vokser opp i husholdninger med lave inntekter, har økt sannsynlighet for selv å få lav inntekt når de blir voksne.

-Det er en stor dugnad som må til for å få bukt med fattigdommen for å endre de grunnleggende årsakene. Vi som frivillig organisasjon kan «bøte på» med støtte som matvarer, bidrag til fritidsaktiviteter, klær og utstyr. Det kan bety mye for det barnet det gjelder.

Barn vil bare ha det andre barn har som en sykkel, nye klær til skolestart eller et kinobesøk, avslutter Dahl Hansen.

Bistår de som kommer

Norge har så langt tatt imot 13 000 flyktninger fra Ukraina. Myndighetene mener det er realistisk at det totale antallet blir rundt fem ganger så stort.

Mange av Sanitetskvinnenes omsorgsberedskapsgrupper er i full sving for å bistå de som kommer.

Varm velkomst i Ulsteinvik

I Ulsteinvik inviterer Sanitetskvinnene flykningene til en fast møteplass. Flyktningene trenger klær og utstyr når de kommer, men minst like viktig er møtene med lokalbefolkningen.

– Flyktningene har veldig mange spørsmål om den nye tilværelsen i Norge, ikke minst er de opptatt av hvordan det blir for barna deres, om de snart kan begynne på skolen osv, sier Siw Ulstein som koordinerer det frivillige arbeidet. 

Barnas blomst

Norske Kvinners Sanitetsforening jobber for at barn og unge skal få omsorg, gode opplevelser og få delta i samfunnet på lik linje med andre. Kjøper du en Maiblomst, støtter du dette arbeidet! 

Kjøp en maiblomst - støtt barna!

Kjøp en maiblomst! Da støtter du Sanitetskvinnenes arbeid for at alle barn skal ha en god oppvekst.

NB! Torsdag 5. mai er siste bestillingsfrist for å få blomstene til 17. mai!